Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2014

KaribuX
6616 66d4 500
Reposted frommrbig mrbig
KaribuX
7128 a6d5 500
Reposted fromdouble double
KaribuX

December 15 2013

KaribuX
Reposted fromDr-Hooch Dr-Hooch
KaribuX
Play fullscreen
River flows in me...
Reposted fromthesecrethappiness thesecrethappiness

November 12 2013

0665 a48b 500

cchhiiaakkii:

できなければしんで

Reposted fromjohnstaedler johnstaedler
9773 34ed 500

yummytomatoes:

fast speedpaint 

Reposted fromkarkatvantasea karkatvantasea

October 19 2013

KaribuX
KaribuX
dziękuję światu, za najlepszych rodziców na świecie.
— po prostu ja
Reposted fromcalifornialove californialove
KaribuX
5131 d7ef
Reposted fromMacabreMadeleine MacabreMadeleine
KaribuX
5263 75b3
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal
KaribuX
7588 12a2
Reposted fromnorwegianwood norwegianwood
KaribuX
Play fullscreen
hurt, myslelf again today...
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE
KaribuX
8002 860b
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory

September 06 2013

KaribuX
4964 9e4a
KaribuX
Play fullscreen
▶ Reservoir Dogs Take Manhattan
Reposted fromvolldost volldost
KaribuX
Play fullscreen
Reposted fromiamme iamme
KaribuX
Zależało mi na kimś, kto będzie moją kotwicą, wiesz? Kto będzie dzwonił dzień w dzień z pytaniem, czy wszystko w porządku. Pobiegnie w środku nocy do apteki, gdy zachoruję. Będzie tęsknił, jak wyjadę. I kochał, bez względu na wszystko.
— Tam gdzie Ty' Jodi Picoult
KaribuX
5093 bfbc
Reposted fromjelonek jelonek
KaribuX
5170 62d6
Reposted fromjelonek jelonek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl