Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2013

KaribuX
Play fullscreen
hurt, myslelf again today...
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE
KaribuX
8002 860b
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory

September 06 2013

KaribuX
4964 9e4a
KaribuX
Play fullscreen
▶ Reservoir Dogs Take Manhattan
Reposted fromvolldost volldost
KaribuX
Play fullscreen
Reposted fromiamme iamme
KaribuX
Zależało mi na kimś, kto będzie moją kotwicą, wiesz? Kto będzie dzwonił dzień w dzień z pytaniem, czy wszystko w porządku. Pobiegnie w środku nocy do apteki, gdy zachoruję. Będzie tęsknił, jak wyjadę. I kochał, bez względu na wszystko.
— Tam gdzie Ty' Jodi Picoult
KaribuX
5093 bfbc
Reposted fromjelonek jelonek
KaribuX
5170 62d6
Reposted fromjelonek jelonek
KaribuX
5185 7cf9 500
Reposted frommiischa miischa
5393 4081
Reposted fromNaughtyUsako NaughtyUsako
KaribuX
5224 6527
Reposted fromjelonek jelonek
KaribuX
5264 1984
Wszystko co dobre, zaczyna się od kota.
KaribuX
5334 13f4
9gag says how to wake up :D i agree
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
KaribuX
5407 f02c
Reposted fromShini Shini
KaribuX
Reposted fromsmorzando smorzando
KaribuX
Myślę, że ludzie naprawdę wielcy zawsze muszą odczuwać na świecie wielki smutek.
— Zbrodnia i Kara, F.D.
Reposted frombitterdestruction bitterdestruction
KaribuX

September 04 2013

KaribuX
6176 0b32 500
Reposted fromduqdevix duqdevix
KaribuX
6183 dea8
-.-
Reposted fromaggape aggape
KaribuX
6238 b408
Reposted fromduqdevix duqdevix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl